Cefaleas tensionals, per què es produeixen?

23/09/2021
KINESI TIPS

Saps que la cefalea tensional és una patología molt comú entre els adolescents i les persones entre 30 i 50 anys?

Generalment apareixen a causa de l'estrés, ja que aquest fa que contracturem la musculatura de la zona cervical però també pot aparèixer per un augment de la pressió ocular o bé per patologies com el bruxisme o altres problemes derivats de l'ATM.

La simptomatologia es presenta amb un dolor intens que s'exten per la zona del cap i cara i pot ser constant o per brots.

En funció de la simptomatologia que presenti el pacient i la localització del dolor distinguirem entre diferents tipus de cefalea. La primària, la més habitual, amb un lleu mal de cap provocat normalment per tenisó i fins a les conegudes migranyes les quals es caracteritzaran per un mal de cap intens que empitjora amb la realització d'activitat física o períodes de molt estrés.

És important realitzar un bon diagnostic per tractar-les. Si el dolor és agut i constant l'especialista ens pautarà medicaments d'efecte inmediat, però potser és més important adquirir un hàbit de tractament preventiu, és a dir, tot allò que ens ajudi a parar els brots de dolor. Aquests tractaments preventius podrien ser la fisioteràpia i/o l'acupuntura, l'objectiu dels quals és relaxar la musculatura per evitar futurs brots de dolor.