Annabel Navio Robles

Col·legiada número 8106

ANNABEL NAVIO ROBLES – Col·legiada número 8106

  • Diplomada en fisioteràpia. Escola universitària Garbí 2002- 2005
  • Curs de pilates matt.
  • Curs de vendatge neuromuscular (kinesiotaping)
  • Curs en tècniques manipulatives i miotensives de columna i pelvis.
  • Curs introductori al tractament de la disfunció de l’articulació temporomandibular.
  • Curs de fisioteràpia conservadora i invasiva del síndrome de dolor miofascial (punció seca)
  • Hipopresius grau I i II
  • Curs Fibrolisi Instrumental Miofacial (FIM- Ganxos)