Fisioteràpia infantil

La fisioteràpia pediàtrica és la disciplina de la fisioteràpia que tracta les malalties que es produeixen en els nadons i nens, siguin malformacions congènites, neurològiques, ortopèdiques, respiratòries o prematurs.

Una de les necessitats del fisioterapeuta pediàtric és conèixer el desenvolupament motor del nen, ja que les seves estructures ósses i musculars evolucionen segons van creixent.

El fisioterapeuta interactua amb el nen seguint les tècniques que es creguin adients segons la patologia (massatge infantil, psicomotricitat, concepte Bobath,…), per  tal de garantir la màxima evolució del nen i la màxima qualitat de vida.