Fisioteràpia traumatològica i reumatològica

La fisioteràpia traumatològica i reumatològica busca restablir les funcions de l’aparell locomotor com la mobilitat, la força, l’alleugeriment del dolor i la reducció de la inflamació.

Les sessions s’han de planificar en funció de la persona i la seva patologia mitjançant tècniques de teràpia manual, electroteràpia, punció seca, ganxos o tècniques manipulatives i miotensives.

És important dur a terme un programa preventiu per evitar sobrecàrregues o aparició de dolors aguts a la llarga.